Dr. Roman Michálek, sbormistr a dirigent, hudební pedagog, je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře. Dirigentské zkušenosti získával nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni, poté založil a vedl Dvořákův komorní sbor v Kralupech nad Vltavou, v současné době umělecky spolupracuje se soubory Vocalissimo, Canto Carso a Laetitia. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační činnosti (Gymnázium Jana Keplera, Konzervatoř Jaroslava Ježka a FHS UK v Praze).

V letech 2008–2011 působil jako statutární předseda Unie českých pěveckých sborů, nyní předsedá Hudební komisi této organizace. Pravidelně je zván do porot sborových soutěží a festivalů v ČR i zahraničí. Je rovněž uměleckým ředitelem festivalů Musica coniuncta Pragensis a Festa academica.