Chystaná vystoupení


V současnosti pilně cvičíme Dvořákovu Lužanskou, něco Beethovena a lidových písní. Termíny sem prskneme, až to budeme umět.


Kronika


2020


5.1.

V řevnickém kostele sv. Mořice jsme na pozvání Třebasboru přednesli něco koled v úpravách Jaroslava Krčka.

2019


26.12.

V Rytířském sále státního hradu Karlštejn jsme v doprovodu malého orchestru zazpívali gotické vánoční písně, jakož i koledy v úpravách Jaroslava Krčka a Luboše Fišera.

24.12.

Malá část sboru asistovala při půlnoční mši ve Všenorech, zpívala se Rybovka.

19.12.

Českou mši vánoční jsme přednesli ve společnosti dalších sborů - včetně jednoho z Pasova - v pražské katedrále svatého Víta.

13.12.

Zcela zaplněnému sálu hostince U Barchánků na Mořince jsme opět po roce zazpívali Rybovu Českou mši vánoční.

17.11.

Na koncertu ke 30 letům svobody v Rytířském sálu na Karlštejně jsme zpívali s pražským sborem Ignis státní hymnu a poté sami něco Dvořáka.

28.9.

V rámci pochodu Okolo Berounky za demokracii jsme zazpívali něco spirituálů u srubu v Letech.

22.6.

Sezónu jsme zakončili ve společnosti Laetitie na Koncertu pro Karlštejn. V Rytířském sále zazněly staroslověnské písně, Lukášova Missa brevis i Mezihra z Her o Marii Bohuslava Martinů.

16.6.

Ve společnosti Třebasboru a nového liteňského sboru jsme zazpívali na charitativním koncertu v kostele v Borku u Suchomast.

18.5.

V Jílovém u Prahy jsme se představili na koncertu k poctě Jana Hanuše a Zdeňka Lukáše. Zpívali jsme nejprve u hrobů obou skladatelů na místním hřbitově a posléze i v kostele sv. Vojtěcha.

4.1.

Hned první pátek roku jsme ve společnosti smíšeného sboru RadHost přednesli Rybovu Českou mši vánoční v pražském pivovaru Hostivar 2.

2018


24.12.

Na půlnoční mši v řevnickém kostele sv. Mořice jsme zazpívali to nejlepší z Adama Václava Michny.

21.12.

Na velkém vánočním koncertu v Lidovém domě v Řevnicích jsme za podpory orchestru složeného z žáků a pedagogů ZUŠ Řevnice oprášili Rybovu Ó pastýři, Michnovy vánoční písně a v premiéře pak zapěli pásmo Otmara Máchy Hej, Vánoce, dlouhý noce.

20.12.

Opět po roce jsme se ve společnosti dalších sborů představili v katedrále sv. Víta v Praze, na tradiční České mši vánoční pořádané ZUŠ Hostivař.

16.12.

Pod vedením Petra Stratila jsme ve stodole penzionu U Lva v Srbsku zazpívali tři Michnovky a Českou mši vánoční.

15.12.

Tradiční Rybovka U Barchánků na Mořince tentokrát zcela naplnila sál podniku.

25.11.

V pražském Hlaholu jsme spojili síly s Pražskými pěvci, Zpěváckým spolkem Hlahol a RadHostí, abychom uzavřeli Memoriál Zdeňka Lukáše Poctou tvůrcům pod taktovkou Stanislava Mistra.

18.11.

Na zámku v Dobřichovicích jsme ve společnosti Choru Puellaris zavzpomínali na výlet do Paříže. Zaplněnému sálu jsme představili to nejlepší z našeho “francouzského” repertoáru.

18.10.

V rámci předání Cen města Berouna jsme v sále kulturního domu Plzeňka tamtéž zpívali společně se zpěváckým spolkem Hlahol Poctu tvůrcům, jakož i něco Dvořáka a lidovek.

14.10.

Lukášovu Missu jsme přednesli také v rámci nedělní mše v katedrále sv. Ludvíka - před odjezdem z Choisy domů.

13.10.

V katedrále v Choisy-le-Roi jsme zpívali spolu s Chorem Puellaris a místním bratrským sborem Atout Choeur. Duchovní repertoár včetně Lukášovy Missy brevis doplnily lidovky a gospely.

12.10.

V rámci zájezdu do Paříže jsme se společně s dívčím sborem Chorus Puellaris z Černošic představili v Českém centru na Rue Bonaparte. Repertoár koncertu s názvem Du pays d’Antonín Dvořák byl vedle Dvořáka postavený hlavně na lidovkách. V premiéře jsme společně zazpívali Lauridsenovu Dirait-on.

15.9.

Ve velmi redukované sestavě jsme zazpívali po boku místního Třebasboru v rámci Medového odpoledne v Zadní Třebáni.

25.5.

Na letošní Noc kostelů jsme vyjeli do Jílového u Prahy, kde jsme v kostele sv. Vojtěcha poprvé přednesli celou Missu brevis Zdeňka Lukáše.

19.5.

V rámci festivalu Staročeské máje jsme se představili na návsi v Zadní Třebáni s lidovými písněmi ve společnosti místního Třebasboru.

8.4.

Ve společnosti pěveckého sboru Laetitia jsme v Zrcadlovém sále zámku na Dobříši přednesli v premiéře Mezihru z Her o Marii Bohuslava Martinů. Rovněž se podávala Pocta tvůrcům a něco Dvořákových dvojzpěvů.

2017


24.12.

Poněkud zdecimovaný sbor vzdal účast na půlnoční mši v Řevnicích. Trosky sboru se vydaly do Všenor, aby posílily místní zpěváky při Rybově České mši vánoční.

17.12.

Tradiční Rybovce v hostinci U Barchánků na Mořince předcházelo zpívání u vánočního stromu, těžce poznamenané sněhovou bouří.

15.12.

V rámci vánočního koncertu jsme společně s orchestrem a sborem ZUŠ Řevnice a vyztuženi přáteli ze zadnotřebaňského Třebasboru zazpívali zaplněnému Lidovému domu v Řevnicích Vánoční pásmo Luboše Fišera. Předtím jsme samostatně představili v premiéře Mary’s Magnificat a oprášili Nigh Bethlehem.

4.11.

Na pátém ročníku Hostivického sborobraní jsme se představili ve společnosti domácího Hostivického pěveckého sboru, Lucky Voice Bandu, dětí z místní ZUŠ a bluegrassové skupiny Abalone. Samostatně jsme přednesli čtyři lidovky, načež jsme spojili síly s ostatními k provedení čtyř populárních kusů. Velmi vydařená akce.

28.10.

V kulturním středisku Vltava v Kralupech nad Vltavou jsme společně s RadHostí, místním Dvořákovým komorním sborem a Zpěváckým spolkem Hlahol uzavřeli Memoriál Zdeňka Lukáše. Společně jsme provedli Missu brevis a Poctu tvůrcům, v rámci samostatného vystoupení jsme přidali dvě lidovky.

27.10.

V pražském Hlaholu jsme společně s RadHostí zazpívali Lukášovu Missu brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) coby předskokani Pražských pěvců.

12.5.

Spolu s RadHostí, Dvořákovým komorním sborem a slečnami z Choru Puellaris jsme se představili na koncertu Pocta tvůrcům v Lidovém domě v Řevnicích. Společně jsme zazpívali Lukášovu Missu brevis a nakonec i Poctu tvůrcům. Vrcholem koncertu bylo předání Ceny Bedřicha Smetany profesoru Lubomíru Mátlovi.

1.5.

S francouzským sborem Atout Choeur jsme zazpívali v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Zazněl standardní duchovní repertoár, Lukášovu Missu brevis odřídila Lucie Valentová z RadHosti.

30.4.

V pražském Hlaholu jsme se představili na společném koncertu s francouzským sborem Atout Choeur z Choisy a Thiais nedaleko Paříže. Gospely francouzských přátel jsme doplnili několika lidovými písněmi, jakož i premiérou Michelangela a Rembrandta z cyklu Zdeňka Lukáše Pocta tvůrcům. Po koncertu následoval velmi vydařený družební večírek.

1.4.

Apríla jsme oslavili na Slavnostech Morany v Řevnicích. Zpívali jsme lidovky (v premiéře Už ho vedou, Chodila Maryška a Jedna je cestička k Táboru), oprášili jsme Dvořákovy dvojzpěvy a došlo i na populární Jackovu píseň ve chvíli, kdy poněkud popletený zvukař ztratil jack ke klávesám. Mimochodem, jednalo se o vystoupení s pořadovým číslem 100!

8.1.

Na vernisáži výstavy obrazů naší sopranistky Ivy Fialové jsme přednesli něco Krčkových koled.

6.1.

Po roce jsme se představili v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích. Podávaly se Krčkovy koledy a Hra s jestličkami, Narození Páně od Bohuslava Martinů i Kyrie, Gloria a Credo z Rybovy České mše vánoční.

2016


24.12.

V rámci půlnoční mše v kostele sv. Mořice v Řevnicích jsme zazpívali koledy v úpravě Jaroslava Krčka i závěr Her o Marii Bohuslava Martinů.

22.12.

Spolu s dalšími sbory jsme ve vymrzlé katedrále sv. Víta na Pražském hradě přednesli Českou mši vánoční.

21.12.

V zaplněném hostinci U Barchánků jsme zazpívali tradičně Rybovu Českou mši vánoční.

18.12.

Po roce jsme se vrátili do Srbska, kde jsme pod vedením Terezy Bystřické a ve spolupráci se smíšeným sborem Laetitia přednesli Krčkovy koledy, dále koledy z Her o Marii Bohuslava Martinů a nakonec i Kyrie a Gloria z Rybovy České mše vánoční.

17.12.

Zaplněnému Lidovému domu v Řevnicích jsme zazpívali nejprve koledy v úpravě Jaroslava Krčka a posléze Narození Páně, třetí část opery Hry o Marii Bohuslava Martinů. Doprovázel nás desetičlenný orchestr, sóla zpívali Oldřiška Richter Musilová, Tereza Bystřická, Pavel Klečka a naši vlastní mistři Hanka Kolářová a Martin Souček.

9.10.

Společně s Fautores Flautae jsme představili Latinskou hru tří Marií v kostele Nejsvětější trojice v Písku. Spokojené publikum nás odměnilo potleskem vestoje!

28.9.

Svátek svatého Václava jsme oslavili na mši ve svinařské kapli.

10.6.

Druhý červnový pátek jsme v rámci Noci kostelů v řevnickém kostele zazpívali standardní duchovní repertoár.

5.6.

V rámci Průvodu Karla IV. jsme na státním hradu Karlštejn přednesli ve společnosti Fautores Flautae Latinskou hru tří Marií, něco historického duchovního repertoáru a v premiéře tři staré české písně.

14.5.

Ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách jsme v doprovodu flétnového kvartetu Fautores Flautae zazpívali Latinskou hru tří Marií a něco z našeho duchovního repertoáru.

14.4.

Při příležitosti otevření nové školní budovy v Řevnicích a vernisáže výstavy Dagmar Renertové jsme přednesli lehčí repertoár včetně premiérové Nella Fantasia Ennia Morriconeho.

27.3.

V Rytířském sále na Karlštejně jsme se představili v rámci Velikonočního koncertu k poctě Karla IV. Jako hosty jsme si pozvali Fautores flautae, flétnisty z Písku, a Oldřišku Richter Musilovou. V premiéře jsme provedli šest kusů, mimo jiné fragment z Latinské hry tří Marií.

3.1.

V zaplněném kostele v Bezdědicích jsme zazpívali dvě Michnovy písně a Českou mši vánoční. V Bezdědicích "Rybovka" zazněla poprvé po 70 letech!

2015


24.12.

Na Štědrý den jsme nemohli chybět na půlnoční mši v Řevnicích, kde jsme přednesli fragmenty "Rybovky" a několik dalších písní.

19.12.

Po zpívání u stromu na Mořince se konala v místním hostinci Česká mše vánoční, následovaná dlouhou jam session tamtéž.

17.12.

Už tradičně jsme se přidali ke kamarádům z RadHosti na České mši vánoční v katedrále sv. Víta v Praze.

12.12.

Pod vedením sbormistra Petra Stratila a s pomocí několika zpěváků z Vocalissima jsme v zaplněném kulturním domě v Srbsku zazpívali Českou mši vánoční.

11.12.

V modlitebně v Černošicích-Vráži jsme se představili ve společnosti Oldřišky Richter Musilové, mužské části pěveckého sboru Laetitia a velmi zdatného orchestru. V premiéře se podávala Jesus bleibet meine Freude a Charpentierova Messe de Minuit.

9.12.

Na koncertě ZUŠ Řevnice jsme zazpívali fragmenty Rybovy České mše vánoční za doprovodu dětského orchestru.

6.12.

V užším kruhu jsme přednesli půl tuctu vánočních písní při odjezdu parního mikulášského vlaku z nádraží Praha-Smíchov.

24.10.

V užším kruhu jsme se vypravili na Karlštejn, kde jsme zazpívali v kostele Nanebevzetí Panny Marie a posléze i v kapli sv. Kříže.

18.10.

Zazpívali jsme na křtinách Honzíka Komárka, čerstvého to přírůstku do sborové rodiny.

28.9.

Na svátek sv. Václava jsme nejdřív zazpívali na mši v kapli ve Svinařích a poté jsme přednesli spirituály a "popík" v rekonstruované sýpce místního zámku.

5.9.

V řevnickém lesním divadle jsme se čtyřem stovkám diváků představili jako předskokani The Tap Tap Orchestra v rámci festivalu Hravě a zdravě. V premiéře zazněly Love Me Tender, Hear Me Prayin' Lord nebo Go Down Moses.

22.6.

Na vernisáži výstavy obrazů naší kolegyně Ivy Fialové jsme zazpívali lehčí repertoár. V paměti pak zůstane jam session, která následovala.

17.6.

S bohatou sezónou 2014/2015 jsme se rozloučili koncertem v řevnickém Zámečku, na němž jsme představili kompletní repertoár z Polska, ale také dvě novinky: Can't Help Falling In Love a When The Saints Go Marching In.

13.6.

Sborové dámy se představily v rámci Muzejní noci v pražském Hlaholu.

22.-24.5.

V polské Wroclawi jsme absolvovali historicky první soutěž, zpívali jsme Laudate dominum, Exsultate justi, Lukášovy Kyrie a Sanctus a konečně Joshua Fit De Battle. Na medaile jsme v konkurenci mnohem větších (a taky mladších) sborů nedosáhli, ale obstáli jsme podle nezávislých pozorovatelů se ctí. Skvělým zážitkem byly dva společné koncerty se smíšeným sborem ze Stradinsovy univerzity v lotyšské Rize, který si z Wroclawi po zásluze odvezl Grand Prix a vyhrál i naši kategorii větších smíšených sborů.

20.5.

Společně s dětským sborem Chorus Angelus jsme zahájili mezinárodní jazzový festival v Černošicích. Podávala se Lukášova Missa brevis a spirituály.

9.5.

Společně s pěveckým sborem RadHost jsme zazpívali na zahájení výstavy Má vlast cestami proměn v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vedle generálky na soutěž ve Wroclawi jsme v premiéře společně s RadHostí zazpívali Hospodine, pomiluj ny. Poté jsme se odebrali na Slavín, kde jsme u hrobu Bedřicha Smetany dali k lepšímu Smetanův Slavnostní sbor a českou hymnu.

10.4.

V užším kruhu jsme zazpívali v řevnickém kostele sv. Mořice na posledním rozloučení s paní Marií Váňovou, maminkou naší sopranistky Dáši.

5.4.

Na Boží hod velikonoční jsme v Rytířském sále hradu Karlštejna zazpívali u příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. římským císařem. V premiéře zazněly Saint-Saensovo Laudate dominum, Kyrie a Sanctus z Missy brevis Zdeňka Lukáše, Dvořákova Ave Maria a Exsultate justi od Lodovica Grossiho da Viadana. Šesti desítkám posluchačů se také představili hosté, zpěvačky Oldřiška Musilová a Tereza Bystřická -- ta si zazpívala i "rodinný" duet s naším sbormistrem Romanem Michálkem. Na příčnou flétnu pak zahrál náš basista Jirka Kylar.

2014


24.12.

V rámci půlnoční mše v kostele sv. Mořice v Řevnicích jsme si naposledy dali Českou mši vánoční.

21.12.

Na Mořince jsme si nejprve spolu s místními zazpívali u vánočního stromu na zahradě místního úřadu, poté jsme se přesunuli do hostince U Barchánků, kde jsme přednesli Rybovu Českou mši vánoční. Následoval vánoční večírek a další zpívání s kytarami, houslemi, basou...

19.12.

Už podruhé jsme si na pozvání pěveckého sboru RadHost z hostivařské ZUŠ zazpívali Českou mši vánoční v katedrále sv. Víta v Praze.

14.12.

V modlitebně v Černošicích-Vráži jsme spojili síly s dětským sborem Chorus Angelus, který zde pořádal tradiční vánoční koncert. V premiéře jsme podávali dvě koledy v úpravě Jaroslava Krčka a Credo z adventní mše Petra Ebena.

30.11.

V užším kruhu jsme zazpívali na oslavě sedmdesátin našeho basisty Maurice Jensena v hostinci U Barchánků na Mořince.

29.11.

Na zazimování řevnického magacínu - galerie jsme v redukované sestavě v premiéře zapěli I Can't Help Falling In Love With You. Další repertoár tvořily osvědčené šlágry renesanční, moderní i lidové.

17.11.

Před Modrým domečkem na řevnickém náměstí jsme zazpívali hymnu, We Shall Overcome, Oh Freedom a společně s Ondřejem Hejmou jeho Sametovou na Sametovém setkání u příležitosti 25. výročí studentského pochodu z roku 1989. Poté jsme ještě přidali Ach synku, synku.

7.11.

Na zámku v Dobřichovicích jsme se rozloučili (snad jen dočasně) s Vítězslavem Novákem. V doprovodu Choru Angelu a vyztuženi o kamarády z Laetitie jsme přednesli čtyři balady, doplněné o Dvořákovy Moravské dvojzpěvy.

25.10.

V Příbrami jsme se představili na 11. ročníku Festivalu pěveckých sborů. V místní Waldorfské škole jsme přednesli něco renesance, českých lidovek a nakonec v premiéře i Joshua Fit De Battle. Poté jsme si ještě za doprovodu Musiky Podberdensis zazpívali Reginu Coeli.

28.9.

Na den Sv. Václava jsme se představili v pražském Hlaholu ve společnosti Laetitie a Zpěváckého spolku Hlahol na koncertě Novák & Novák, rámujícím předání cen Unie českých pěveckých sborů. Zazpívali jsme tu čtyři balady Vítězslava Nováka (s Laetitií Zakletou dceru a Vražedného milého, na Ranošu a Neščasnou vojnu se přidal i Hlahol). S Hlaholem jsme také spojili síly ke světové premiéře fragmentu fungl nového Reduta Blues z pera Romana Z. Nováka, sbormistra Hlaholu.

13.9.

Na oslavě 60 let ZUŠ Černošice jsme přednesli česko-italsko-americkou sestavu za vydatné pomoci dětského sboru Chorus Angelus.

13.6.

Osvědčené kousky se podávaly na závěr koncertu, kterým se ZUŠ Řevnice loučila se sezónou. Zpívali jsme před řevnickým Zámečkem.

4.6.

Ve společnosti dětského sboru Sluníčka a smíšeného pěveckého sboru Laetitia jsme v pražském Hlaholu vystoupili na benefičním koncertě pro občanské sdružení Náruč. Zaplněnému sálu jsme přednesli tři Novákovy balady - Zakletou dceru, Ranošu a Neščasnou vojnu - a poté i Dvořákovu Dyby byla kosa nabróšená.

23.-24.5.

V pátek 23.5. jsme přednesli tři Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a tři balady Vítězslava Nováka na zámku v Kamenici nad Lipou, Novákově rodišti. Poté jsme se odebrali do místního kostela Všech svatých, kde jsme v rámci Noci kostelů představili šest kratších písní z duchovního repertoáru, z toho v premiéře Bustovu Ave Maria a také Locus iste. V sobotu 24.5. jsme podnikli pěvecký výlet po Jindřichově Hradci. Zazpívali jsme si v kostele sv. Jana Křtitele, před zamřížovaným vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie a konečně v rondelu hradeckého zámku. V kapli prvně jmenovaného kostela měla obnovenou premiéru Jesu Dulcis Memoria.

19.5.

V řevnickém kostele sv. Mořice jsme zazpívali na posledním rozloučení s novinářem a řevnickým zastupitelem Petrem Zavadilem.

14.5.

Ve společnosti houslistky Mileny Kolářové a černošického dětského sboru Chorus Angelus, za doprovodu klavíristů Ivany Kylarové a prof. Jaroslava Šarouna, a posíleni o několik skvělých zpěváků jsme v zaplněném řevnickém Zámečku přednesli v premiéře pásmo Láska a smrt - Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a poté tři balady Vítězslava Nováka.

2.5.

Na zámku v Dobřichovicích jsme zazpívali u příležitosti setkání místních občanů s hosty z partnerského francouzského městečka Villieu Loyes Mollon.

22.3.

Na křtinách v kostele sv. Mořice v Řevnicích jsme přednesli v premiéře Wait For The Lord a několik osvědčených duchovních písní.

11.1.

U příležitosti závěru výstavy Legenda Josef Váchal v Becherově vile v Karlových Varech jsme přednesli ve dvou vstupech to nejlepší ze sborového repertoáru. Ve zpěvu jsme pokračovali i po skončení oficiální části akce za podpory návštěvníků výstavy.

4.1.

V kostele sv. Petra a Pavla v Litni jsme v rámci mše při příležitosti svátku zjevení Páně zazpívali Českou mši vánoční ve společnosti sólistů Státní opery Praha.

2013


29.12.

Na vystoupení k poctě sv. Cyrilu a Metodějovi v karlštejnském kostele sv. Palmáce jsme přednesli vánoční i staroslověnské písně, jakož i Gounodovu mši.

24.12.

Na Štědrý večer jsme přednesli Gounodovu mši a kratší vánoční písně v kostele svatého Mořice v Řevnicích.

22.12.

O poslední adventní neděli jsme se představili na dvou vystoupeních v Karlštejně, opět s dětským sborem Chorus Angelus. Zazpívali jsme na vánoční výstavě v hospůdce U Bílé paní a potom i u lípy v rámci místního adventu. Následoval vánoční večírek v Malé Moravě, kde jsme důkladně zopakovali látku z uplynulého roku.

20.12

V užším kruhu jsme pomohli naší sopranistce Dáše Vávrové zkolaudovat lékárnu U Stříbrné hvězdy v Řevnicích.

19.12.

Spolu s dalšími sbory jsme zazpívali Českou mši vánoční v katedrále svatého Víta v Praze za přítomnosti kardinálů Dominika Duky a Miloslava Vlka.

15.12.

Na společném koncertu s dětským sborem Chorus Angelus, s nímž se dělíme o sbormistra, jsme v modlitebně církve bratrské v Černošicích zazpívali asi desítku adventních a vánočních písní včetně staročeských rorátů, Rybovy pastorely, In hoc anni circulo, Nigh Bethlehem či White Christmas.

13.12.

V hostinci U Barchánků na Mořince jsme přednesli v premiéře Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby a jeho pastorelu Ó, pastýři, copak to má znamenat. V zaplněném sále se zpívalo výborně a posluchači zůstali i na následující zkoušku, při níž jsme pocvičili adventní a vánoční písně na další koncert.

30.11.

V nově otevřeném Muzeu veškerého sochařství na řevnickém nádraží jsme mezi exponáty přednesli písně renesanční i novodobé.

2.11.

Zazpívali jsme na slavnostní dušičkové liturgii v kostele sv. Petra a Pavla v Litni. Nabídli jsme Gounodovu Messe Breve in C, Mozartovo Ave Verum a závěrem Verdiho Requiem, při němž jsme doprovodili slovutnou sopranistku Dagmar Vaňkátovou.

23.10.

Poctu sv. Cyrilu a Metodějovi jsme vzdali v pražském Hlaholu společně s komorním smíšeným sborem Byzantion a klavíristkou Magdalenou Ochmanovou. Podávala se Gloria z Gounodovy mše a staroslověnské písně včetně společně přednesené Tebe poem.

31.8.

Na vinařských slavnostech v Dobřichovicích jsme představili pásmo madrigalů v milé společnosti píseckého flétnového kvarteta Fautores Flautae. Posléze jsme se odebrali do místního kostela k soukromému koncertu při příležitosti významného jubilea sopranistky Hanky Lacmanové.

24.6.

V rámci slavnostního zakončení školního roku na ZUŠ Řevnice, jejíž prostory využíváme ke zkouškám, jsme se představili co zlatý hřeb programu. Podával se tentýž repertoár jako na závěrečném koncertu.

18.6.

Vzhledem k nedávným povodním jsme závěrečný koncert druhé sezóny pojednali jako benefici pro řevnickou rodinu, které uplavala část majetku. V řevnickém kině jsme spojli síly s místní dětskou lidovou muzikou Notičky a zapěli madrigaly a historické písně.

31.5.-2.6.

V rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald jsme představili duchovní repertoár v kostele v Chlístově nedaleko Klatov, poté jsme zpívali duchovní písně a madrigaly na zámku ve Velharticích a na závěr jsme se předvedli na mši v kostele v německém Bodenmaisu nedaleko hranic.

24.5.

V rámci Noci kostelů jsme se představili spolu se spřáteleným ženským komorním sborem Frangula Chorus v Husově sboru na Zbraslavi, kde jsme po dlouhé době nabídli kompletní Laburdovu Missu in FA, a potom i v moc pěkném kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, kde vedle osvědčených hitů zaznělo v premiéře Tebe poem. Společně s Frangulou jsme na závěr obou vystoupení zapěli Ave Verum.

23.4.

Na vernisáži výstavy obrazů naší členky Ivy Fialové v galerii A&A v Praze jsme formou flashmobu nejdřív v premiéře předvedli Voro Ivaničky, následovala rovněž premiéra Embraceable You a potom Insalata Italiana. Potěšenému publiku jsme co přídavky nabídli premiérově Lásky tři v srdci mám a dále Pijáckou a Ha ty svatej Vavřenečku.

31.3.

Na Velikonoční neděli jsme se představili na mši v Litni. Zazněl Brukner, Ave Verum a v premiéře Regina coeli.

24.3.

Na Květnou neděli jsme v řevnickém kostele zazpívali Pašije podle svatého Lukáše, kousek Bruknerovy mše, Ó hlavo plná trýzně a na závěr v premiéře Ave Verum.

10.3.

V rámci víkendového soustředění ve Zlenicích se část sboru představila na mši v nedalekém Poříčí nad Sázavou.

10.2.

V řevnickém kostele jsme zpívali na křtinách Františky Beránkové.

2012


24.12.

Půlnoční mše, kostel sv. Mořice, Řevnice.

19.12.

Adventní koncert, kostel sv. Mořice, Řevnice. Podávaly se roráty, jakož i celé pásmo Luboše Fišera.

2.12.

Adventní mše, kaple sv. Mikuláše, hrad Karlštejn. Rozehřívali jsme se na nádvoří zpěvem rorátů, které jsme posléze přednesli v o mnoho útulnější kapli.

22.11.

Charitativní koncert, kostel sv. Mořice, Řevnice. Podávala se mimo jiné část Laburdovy Missy in FA.

28.10.

Slavnostní koncert k výročí vzniku republiky, Hlahol, Praha. Ve společnosti sboru RadHost z Prahy-Hostivaře a Dvořákova komorního sboru z Kralup nad Vltavou jsme předvedli Laburdovu Missu in FA (Kyrie a Glorii), Což se mně má milá hezká zdáš, Zelení hájové a Ha ty svatej Vavřenečku, a nakonec s oběma sbory společně Dvořákovy Moravské dvojzpěvy: Dyby byla kosa nabróšená, Zajatá a Zelenaj se.

14.10.

Koncert duchovní hudby, kostel sv. Mořice, Řevnice. Spojili jsme síly s pražským sborem Laetitia a přednesli jsme Českou mši svatováclavskou, Kyrie a Glorii z Laburdovy Missy in FA a Jelínkovu Jitřenku. Na závěr jsme společně s Laetitií zapěli Michnovu O očišťování blahoslavené Panny Marie.

28.9.

Mše u příležitosti svátku sv. Václava. Kaple ve Svinařích.

8.9.

Festival Jarmily Novotné, Liteň. U hrobky rodiny Daubků jsme zpívali Soudce všeho světa, Kdo v knihách bádá dlouze, Zelení hájové, Ha ty svatej Vavřenečku a Což se mně má milá hezká zdáš.

21.7.

Slavnosti trubačů, Hlásná Třebaň. Pod vedením Ivany Kylarové jsme dali k lepšímu osvědčené kousky a strašně jsme zmokli.

19.6.

Závěrečný koncert, sál Republika, Řevnice. Závěr premiérové sezóny jsme oslavili koncertem, na kterém zazněla Jitřenka, Missa in FA (Kyrie a Agnus Dei), Pavana, Soudce všeho světa, Tourdion, Což se mně má milá hezká zdáš a Kdyby byla kosa nabróšená, dále Insalata Italiana a jako přídavek po bouřlivém potlesku tradičně Pijácká.

1.6.

Noc kostelů, kostel sv. Václava, Všenory.

30.5.

Společný koncert se spřáteleným německým sborem, Hlahol Praha. Představili jsme se společně s německým sborem GV Frohsinn 1856 Kronau, který se pyšní více než 150letou tradicí a odpovídající kvalitou. Repertoár: Jitřenka rdí se růžemi, Kdo v knihách bádá dlouze, Soudce všeho světa, Tourdion, premiérově Insalata Italiana a nakonec Pijácká.

8.4.

Velikonoční bohoslužba, kostel sv. Václava, Všenory

5.4.

Zelený čtvrtek, kostel sv. Václava, Všenory

7.1.

Mše v Řevnicích, kostel sv. Mořice.

2011


24.12.

Půlnoční mše, kostel sv. Václava, Všenory

3.12.

Adventní trh, Řevnice

27.11.

Královský advent, Karlštejn